ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (All Risk)

Οι Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου καλύπτουν οποιονδήποτε κίνδυνο εκτός από εκείνον ή εκείνους που ρητά εξαιρούνται. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι κατονομάζουν τους κινδύνους που εξαιρούνται από την ασφάλιση, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ασφαλίσεις που κατονομάζουν ρητά τους κινδύνους που καλύπτουν.

Αφορούν με λίγα λόγια κάθε είδους κινδύνους στο πλαίσιο άσκησης των επαγγελματικών, εργοστασιακών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων σας, αλλά και κινδύνους περιουσιακών στοιχείων ιδιαίτερης αξίας.