ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΕΡΙΤΤΑ ΑΓΧΗ!

Τι είναι αστική ευθύνη;

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης προστατεύει τόσο τον ασφαλισμένο όσο και τα προστατευόμενα μέλη του από τις σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους, καθώς και για τις υλικές ζημιές σε πράγματα ή ζώα ιδιοκτησίας τρίτων.

Μέσω της κάλυψης Αστικής Ευθύνης Ιδιώτη, ασφαλίζεστε για καθημερινές σας δραστηριότητες που μπορούν να προξενήσουν Ζημιές σε Τρίτους, όπως:

-         Ατυχήματα από ζώα συντροφιάς

-         Ατυχήματα από την χρήση ποδηλάτου

-         Εργοδοτική ευθύνη για τους εργαζόμενους που απασχολείτε στην κατοικία σας

-         Ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς ή διαρροής υδάτων της κύριας κατοικίας προς τρίτους (με δυνατότητα επέκτασης του συμβολαίου και για την εξοχική κατοικία)