ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ- CYBER ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Μία σαφής και δομημένη ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο προστατεύει τις επιχειρήσεις από κάθε είδους απειλή στον κυβερνοχώρο (hackers), κακόβουλα λογισμικά, απόπειρες παραβίασης των λειτουργικών συστημάτων και απόπειρες παραβίασης δεδομένων.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη φύση εργασιών σας, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και μπορεί να επιφέρει σημαντικές νομικές και οικονομικές συνέπειες, καθώς και να πλήξει τη φήμη της επιχείρησης σας.

Στην exclusive διαθέτουμε την τεχνογνωσία να εκτιμήσουμε τον προς ασφάλιση κίνδυνο και παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις Νομικής Υποστήριξης σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς.