ΥΓΕΙΑ: ΑΞΙΑ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εξασφαλίστε αξιοπρεπείς συνθήκες νοσοκομειακής περίθαλψης και πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες.

Σε μία εποχή που οι απαιτήσεις της καθημερινότητας είναι ολοένα και μεγαλύτερες, η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας είναι αναγκαία όσο ποτέ. Η ιδιωτική ασφάλιση έρχεται να καλύψει τα κενά της κρατικής ασφάλισης, αναβαθμίζοντας της παροχές της και λειτουργώντας είτε παράλληλα, είτε συμπληρωματικά με αυτήν.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Στην exclusive βάζουμε εσάς στο επίκεντρο, ώστε να βρείτε το πρόγραμμα που ταιριάζει στον δικό σας τρόπο ζωής, μέσα από μία πληθώρα επιλογών.

Πριν από τη σύναψη οποιουδήποτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας, πραγματοποιούμε μία εις βάθος ανάλυση των αναγκών σας. Αυτός είναι και ο βασικός πυλώνας συνεργασίας μας. Το σημαντικό για εμάς δεν είναι να πουλάμε απλώς ασφάλειες υγείας, αλλά προϊόντα που πραγματικά χρειάζεστε, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας και καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες σας.

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

Τι καλύπτει μία ασφάλεια υγείας;

Σε πρώτη φάση, βασική κάλυψη μίας ασφάλισης υγείας, είναι η αποζημίωση των εξόδων νοσηλείας σε νοσοκομείο, για την θεραπεία ενός προβλήματος υγείας λόγω ασθενείας ή ατυχήματος.

Ποια έξοδα καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες;

1)      Στην περίπτωση νοσηλείας, τα έξοδα για το δωμάτιο της θέσης που έχετε επιλέξει.

2)      Αμοιβές ιατρών, αναλόγως των ειδικοτήτων που αφορούν την περίπτωση σας

3)      Ιατρικές εξετάσεις που σχετίζονται με την αιτία νοσηλείας σας

4)      Φάρμακα απαραίτητα για τη νοσηλεία σας

5)      Μεταφορά για νοσηλεία

6)      Έξοδα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Από τι επηρεάζεται το κόστος ασφάλειας υγείας;

1)      Την ηλικία του ασφαλιζόμενου

2)      Την θέση νοσηλείας που θα επιλέξει (Μονόκλινη, Δίκλινη κλπ)

3)      Τη συμμετοχή του ή όχι στο κόστος της νοσηλείας.

Ποια τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλειας υγείας;

1)      Αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας

2)      Πρόσβαση στις πιο σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους

3)      Ποιοτικές υπηρεσίες υγείας