ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ CMR

Αρχικά, όλες οι εντός Ελλάδας οδικές μεταφορές διέπονται από τις διατάξεις του αστικού κώδικα. Τις διεθνείς ωστόσο οδικές μεταφορές διέπει η Ασφάλεια φορτίου CMR (Διεθνούς Οδικής Μεταφοράς Εμπορευμάτων).

Με την Ασφάλεια φορτίου CMR ασφαλίζονται κάθε είδους εμπορεύματα αλλά και οι πρώτες ύλες, που διακινούνται από και προς οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Κάθε μεταφορά και μετακίνηση εμπορευμάτων ενέχει κινδύνους ζημιάς, απώλειας, καταστροφής, κλοπής κλπ. Όλες αυτές οι ζημιές μπορούν να καλυφθούν από μία ασφάλεια φορτίου CMR.

Η Ασφάλεια φορτίου CMR αφορά οποιονδήποτε επιθυμεί να εισάγει, εξάγει και γενικά να διακινήσει εμπορεύματα, και τον απαλλάσσει από το άγχος των επιπτώσεων μιας επερχόμενης φθοράς, εξασφαλίζοντας την παροχή αποζημίωσης για τις προαναφερθείσες ζημιές.