ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΤΥΧΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ!

Τι αφορά μία Επαγγελματική Αστική Ευθύνη;

Οι επαγγελματίες του σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με όλο και περισσότερες ευθύνες και απαιτήσεις. Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη σας καλύπτει από την περίπτωση έγερσης απαιτήσεων από τρίτους κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

Καθώς η αποζημίωση που θα κληθείτε να καταβάλετε μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή, ανάλογα με τον τύπο της αξίωσης και τη σοβαρότητα του κάθε περιστατικού, η ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης θα σας επιτρέψει να ανακτήσετε ζημιές από τις αξιώσεις αποζημίωσης που ασκήθηκαν εναντίον σας, μειώνοντας τον οικονομικό αντίκτυπο στην επιχείρηση σας.

Ανάλογα με το επάγγελμα σας, το είδος της ασφάλειας επαγγελματικής αστικής ευθύνης που θα επιλέξετε διαφέρει. Ενδεικτικά:

-         Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

-         Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών

-         Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων

-         Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών

-         Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών

-         Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Tour Operator

 

Τι μπορεί να καλύπτει μια Επαγγελματική Αστική Ευθύνη;

Πέρα από σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές απέναντι σε τρίτους, που οφείλονται σε αμέλειες ή παραλείψεις δικές σας ή του προσωπικού σας, μπορούν να παρέχονται επιπρόσθετες καλύψεις, ανάλογα με τη δραστηριότητα σας, για περιπτώσεις όπως:

-         Τροφικής δηλητηρίασης

-         Πυρκαγιάς

-         Έκρηξης

-         Χρήση Μηχανημάτων

-         Περιβαλλοντική αστική ευθύνη

-         Ευθύνη κατασκευαστή ελαττωματικού προϊόντος

Προστατευτείτε αποτελεσματικά απο κινδύνους κατα την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητα !