ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Η ασφάλιση βιομηχανιών, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το αντικείμενό τους,  εμπεριέχει ιδιαιτερότητες και δεδομένα που πρέπει να αναλύονται προσεκτικά ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης και σωστή ασφαλιστική κάλυψη.

Πολύ σημαντικό στην σωστή κάλυψη και τιμολόγηση ενός τέτοιου κινδύνου είναι η λεπτομερής  περιγραφή  τόσο των χώρων παραγωγής-αποθήκευσης-γραμματείας όσο και των συστημάτων προστασίας που διαθέτει η βιομηχανία.

Η ακριβής περιγραφή των συστημάτων παθητικής-ενεργητικής πυροπροστασίας και πυροδιαμερισματοποίησης όσο και η αναλυτική καταγραφή των ηλεκτρονικών συστημάτων συναγερμού-πυροπροστασίας-πυρανίχνευσης δίνουν την δυνατότητα στην βιομηχανία να ασφαλιστεί σωστά και στην ασφαλιστική εταιρία να έχει σωστή αντίληψη του κινδύνου που αναλαμβάνει ώστε να δώσει την καλύτερη τιμολόγηση.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα φροντίσουν για όλα τα παραπάνω με σκοπό να προσφέρουν στην επιχείρηση σας  το καλύτερο ασφαλιστήριο.