ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο, της δραστηριοποίησής μας ως ασφαλιστικοί πράκτορες επεξεργαζόμαστε «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» που σας αφορούν (στο εξής καλούμενα ΔΠΧ). Τα ΔΠΧ αφορούν κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») και δύναται να προσδιορίσει άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά του, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και την ελληνική νομοθεσία, όπως ισχύουν.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δημιουργήσαμε την παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό να συστήσουμε την εταιρεία μας, τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που παρέχουμε, ενώ παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που περιλαμβάνεται σε χωριστό πεδίο στην ιστοσελίδα μας.  Η ιστοσελίδα www.exclusive-insurances.gr  είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται κατάλληλα στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη- επισκέπτη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας προκειμένου να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας υπόκεινται σε ασφαλή επεξεργασία.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.exclusive-insurances.gr  , τη χρήση και περαιτέρω επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη διαχείριση της ιστοσελίδας και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας της παρούσας ιστοσελίδας, και δεν υπόκεινται σε επεξεργασία άλλου είδους ή για άλλον σκοπό.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ

Μέσω αποδοχής των όρων χρήσης και της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου παρέχετε στην εταιρεία μας τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας για τη χρήση και την εν γένει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα. Επίσης, αποδέχεστε, δηλώνετε και εγγυάστε μεταξύ των άλλων ότι εισάγετε αποκλειστικά ακριβείς και αληθείς πληροφορίες, όπου αυτό απαιτείται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων του ιστοτόπου www.exclusive-insurances.gr  σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και αποδέχεσθε ότι η παροχή ανακριβών ή/και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αρχικής λήψης ή/και ανανέωσης ισχύος ασφαλιστικού προϊόντος – υπηρεσίας αποτελεί λόγο ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, καθώς και ότι δύναται να επιφέρει οποιαδήποτε άλλη συνέπεια προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Ως επισκέπτες – χρήστες του ιστοτόπου μας www.exclusive-insurances.gr  χρειάζεται να μας γνωστοποιήσετε ορισμένα ΔΠΧ σας, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου μας (όπως για παράδειγμα να λάβετε προσφορά ασφάλισης, να εγγραφείτε σε ενημερωτικά -διαφημιστικά δελτία). Επίσης, συλλέγουμε ΔΠΧ, εφόσον επιλέξετε ως μέσο εξυπηρέτησης το τηλέφωνο, καθώς και κατά τα προσωπικά μας ραντεβού.

ΔΠΧ ενδέχεται να συλλέγουμε σε οποιοδήποτε στάδιο κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, είτε μέσω του ιστοτόπου μας είτμε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους κι αν εξυπηρετείστε. Για παράδειγμα συλλέγουμε δεδομένα από τις αιτήσεις ασφάλισης και τα δικαιολογητικά έγγραφα, τις δηλώσεις αναγγελίας ζημιών, τις τηλεφωνικές κλήσεις, τα ηλεκτρονικά μηνύματα ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία σας μαζί μας.

Περαιτέρω, ενδέχεται να λάβουμε προσωπικές σας πληροφορίες από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τους παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί μας, έτερους συνεργαζόμενους με εμάς ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, καθώς και τις εφαρμογές λογισμικού που διαθέτουμε σε υπολογιστές και λοιπές συσκευές τεχνολογικού εξοπλισμού.

 

Τα δεδομένα που συλλέγουμε με τη συγκατάθεση σας  περιλαμβάνουν πληροφορίες ταυτοποίησης και επικοινωνίας, όπως:

-         όνομα και επίθετο

-         διεύθυνση κατοικίας

-         ημερομηνία γέννησης

-         e-mail

-         τηλέφωνο επικοινωνίας,

-         προτιμήσεις καταναλωτικών αγαθών

-         «Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» (στο εξής καλούμενα ΕΚΔΠΧ), όπως δεδομένα υγείας – οικογενειακό ιστορικό, καθώς και

-         λοιπές πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται δυνάμει της ασφαλιστικής νομοθεσίας ή/ και για την συμπλήρωση των αιτήσεων ασφάλισης και λοιπών απαραιτήτων ασφαλιστηρίων εγγράφων (π.χ. έντυπο αναγκών) ανά κλάδο και προϊόν ασφάλισης.

-         Πληροφορίες από τη χρήση της ιστοσελίδας και τη διεύθυνση του ΙΡ σας.

 

Σε περίπτωση που μας παρέχετε πληροφορίες για την ασφάλιση ενός τρίτου φυσικού προσώπου, τεκμαίρεται ότι έχετε ενημερώσετε το τρίτο πρόσωπο σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και έχετε λάβει την άδεια του για να μας κοινοποιήσετε τις εν λόγω πληροφορίες.

 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Οι υπηρεσίες του ιστότοπου δεν προορίζονται για άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και ζητάμε να μην παρέχετε ΔΠΧ μέσω του ιστότοπου εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

 

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε οι ίδιοι οικειοθελώς και για τα οποία έχετε δώσει προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσή σας ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Συγκεκριμένα:

Α. Για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης: Επεξεργαζόμαστε μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι ουσιώδη και αναγκαία για την άσκηση της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Εδώ ανήκουν τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης κλπ). Ενεργούμε στο πλαίσιο παροχής και εκτέλεσης των υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που έχουμε αναλάβει έναντι των χρηστών- πελατών μας και των συνεργαζόμενων με εμάς ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Β. Για την εξυπηρέτηση σας ως πελάτες- χρήστες του ιστοτόπου μας, καθώς και για την διαχείριση τυχόν αιτημάτων ή παραπόνων που υποβάλατε οι ίδιοι.

Γ. Για να σκοπούς ανάλυσης ως προς την χρήση της ιστοσελίδας με σκοπό την βελτίωση του περιεχομένου και της ύλης της. Για σκοπούς βελτίωσης της πελατειακής σας εμπειρίας μέσω της διαδικτυακής μας ιστοσελίδας. Για την ανάλυση στατιστικών δεδομένων – καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Δ. Για διαφημιστικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες που ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε στο μέλλον, όπως και για την αποστολή προσφορών και ενημερωτικών δελτίων. Αφού λάβουμε την συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να επεξεργαζόμαστε, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους, τα ΔΠΧ σας, πλην των ΕΚΔΠΧ (Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) για ενημερωτικές, διαφημιστικές, προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούμε ως επιχείρηση.

 Σημείωση: έχετε δικαίωμα να ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν υπάρχει άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.

Δεν θα διοχετεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συναίνεση σας σε κανένα τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους.

Όπου εύλογα θεωρούμε πως είναι απαραίτητο για την συμμόρφωση με την νομοθεσία, για την αποφυγή ενός εγκλήματος καθώς και την καταπολέμηση αυτού από τις αρμόδιες υπηρεσίες και, επίσης για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, τότε μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε αυτά τα πρόσωπα, τα οποία σχετίζονται με αυτόν τον σκοπό και μόνο.

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητας μας ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές σας, διατηρούμε το δικαίωμα επεξεργασίας και συγκεκριμένα της διαβίβασης των ΔΠΧ ή/και πιθανών ΕΚΔΠΧ σας στη συνεργαζόμενη με εμάς ασφαλιστική επιχείρηση η οποία και παρέχει το εκάστοτε ασφαλιστικό προϊόν ή υπηρεσία προκειμένου να ληφθεί προσφορά ασφάλισης, να γίνει επεξεργασία της αίτησης ασφάλισης, καθώς και για την εν γένει λειτουργία και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης κ.ο.κ.

Τυχόν επεξεργασία, ή/και διαβίβαση των ΔΠΧ από τις εκάστοτε συνεργαζόμενες με εμάς ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε τρίτα μέρη εντός ή και εκτός ΕΕ, διέπονται από την εκάστοτε αντίστοιχη Πολιτική Απορρήτου της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς και από τις διατάξεις και όρους ασφάλισης των παρεχόμενων από αυτές ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Περαιτέρω, τα ΔΠΧ σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ιατρούς, αντασφαλιστές και στην Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών, στο πλαίσιο λειτουργίας και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σας σύμβασης.

Τα ΔΠΧ ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες μας, νομικά και φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Οι εν λόγω τρίτοι, υποστηρίζουν την παροχή των υπηρεσιών μας, αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία, και μπορεί να είναι για παράδειγμα πάροχοι τεχνικών υποδομών και επαλήθευσης ταυτότητας, πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι πληρούν τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις και διατηρούν συμβάσεις συνεργασίας μαζί μας, όπως για παράδειγμα σε συνεργαζόμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, σε παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τηλεφωνικής επικοινωνίας, σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής και διαδικτυακών συναλλαγών, σε παρόχους εργαλείων διαχείρισης και διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε παρόχους υπηρεσιών online αποθήκευσης cloud και άλλων βασικών υπηρεσιών υποστήριξης ΤΠ, σε παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών-courier κ.α. Απαιτούμε όπως ο οποιοσδήποτε τρίτος εκτελών την επεξεργασία που χειρίζεται πληροφορίες εκ μέρους μας να το κάνει αυτό σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους που απαιτούν την ασφαλή διατήρηση των πληροφοριών, την υποβολή τους σε επεξεργασία σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και τη χρήση τους μόνο με βάση τις οδηγίες μας και όχι για τους σκοπούς του εν λόγω τρίτου εκτελούντος την επεξεργασία (εκτός εάν έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για να γίνει αυτό).

Δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που κατηγορηματικά αναφέρονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δεν διαθέτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλα άτομα από αυτά που ανωτέρω περιοριστικά αναφέρονται.

 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο για την πρόληψη, ανίχνευση ή δίωξη παράνομων ή εικαζόμενων παράνομων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, ή για την πρόληψη άλλων ζημίων ή, όποτε κρίνεται απαραίτητο, ως απάντηση σε νομικά δεσμευτικά αιτήματα, σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον μας ή για την επιβολή των δικαιωμάτων και αξιώσεών μας.

 

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται με ασφάλεια σε βάσεις δεδομένων της επιχείρησης μας, η οποία έχει φροντίσει να υιοθετήσει τις κατάλληλες τεχνικές μεθόδους διασφάλισης της περιορισμένης και αναγκαίας πρόσβασης μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους της.

Σε περίπτωση ωστόσο που υποπέσει στην αντίληψη σας ότι έχει τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@exclusive-insurances.gr.

 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ

Διατηρούμε τα ΔΠΧ σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτό σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κατά τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης, καθώς και μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

•            Το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με ποιες πληροφορίες τηρούνται για εσάς σε ηλεκτρονική μορφή και σε έγγραφα αρχεία. Να ενημερωθείτε, περαιτέρω, για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, για τους παραλήπτες ή για τις κατηγορίες παραληπτών. Να ενημερωθείτε για πιθανές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στον τρόπο επεξεργασίας από την τελευταία μας ενημέρωση σε σας. Να ενημερωθείτε σχετικά με την μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην διαδικασία αυτόματης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Να ενημερωθείτε σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τον Υπεύθυνο της Επεξεργασίας για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Να ενημερωθείτε για σχετική διαβίβαση στοιχείων σας σε τρίτους.

•            Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας με αίτημά σας προς την εταιρεία μας και εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από άλλη νομική διάταξη.

•            Το δικαίωμα να ζητήσετε να μην χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την προώθηση διαφόρων προϊόντων, υπηρεσιών και ιδεών.

•            Το δικαίωμα να ζητήσετε την ανθρώπινη παρέμβαση κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας καθώς και να αρνηθείτε την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και τη δημιουργία προφίλ.

•            Το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων που είναι λανθασμένα και σας αφορούν.

•            Το δικαίωμα να μπορείτε να υποβάλλετε εναντίωση οποιαδήποτε στιγμή για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

•            Το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.

•            Σε περίπτωση που έχουμε ζητήσει τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Εάν ζητήσετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των δεδομένων σας από το σωματείο μας, αυτό δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε επεξεργασία η οποία έλαβε χώρα ήδη κατά την εν λόγω περίοδο.

 

Αυτά τα δικαιώματα μπορεί να περιορίζονται, για παράδειγμα εάν η εκπλήρωση του αιτήματός σας θα αποκάλυπτε προσωπικά δεδομένα σχετικά με κάποιο άλλο πρόσωπο ή αν μας ζητήσετε να διαγράψουμε πληροφορίες που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε με βάση το νόμο ή έχουμε νόμιμα συμφέροντα για τη διατήρησή τους. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε μέσω email στο www.exclusive-insurances.gr, ή να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@exclusive-insurances.gr.

Έχετε το δικαίωμα να εναντιώνεστε οποιαδήποτε στιγμή, ως άνω ελέχθη, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η εναντίωση πρέπει να απευθυνθεί στη ιστοσελίδα μας εγγράφως και πρέπει να περιέχει αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, περιορισμό της επεξεργασίας, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Η διαχείριση της ιστοσελίδας μας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήψη της εναντίωσής σας. Στην απάντησή μας οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες στις οποίες προβήκαμε ή διαφορετικά, για τους λόγους που δεν ικανοποιήσαμε το αίτημα σας.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιείται ανά διαστήματα και οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν θα σας κοινοποιούνται μέσω ειδοποίησης στον ιστότοπό μας. Ο επισκέπτης ή και ο χρήστης οφείλει να ελέγχει συχνά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ενήμερος κάθε στιγμή για την πολιτική απορρήτου.