ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (D&O)

Αν πρέπει με λίγα λόγια να συστήσουμε την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης ασφάλειας, θα πρέπει κατά κύριο λόγο να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει τομέας στον οποίο να μην μπορεί να δραστηριοποιηθεί. Οι πελάτες που αγοράζουν για πρώτη φορά ή δεν έχουν ακόμα αποφασίσει να προβούν στην αγορά μιας Ασφάλειας Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, πρέπει να κατανοήσουν την έκταση των πιθανών κινδύνων και της προστασίας που παρέχει η σχετική ασφάλιση.

Τι καλύπτει;

Η Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης αφορά διευθυντές και στελέχη μίας επιχείρησης έναντι απαιτήσεων τρίτων (πελατών, προμηθευτών, μετόχων, εργαζόμενων, αρμοδίων αρχών) ή έναντι της εταιρείας τους.

Οι οικονομικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν διευθυντές και στελέχη στο πλαίσιο της εργασίας τους, είναι συχνοί και σε πολλές περιπτώσεις ιδιαιτέρως δαπανηροί. Σε περίπτωση αγωγής ή διεξαγωγής έρευνας εναντίον τους, οι εργοδότες τους ενδέχεται να μην έχουν την οικονομική ή νομική δυνατότητα προκειμένου να τους υπερασπιστούν, ή ακόμα και να μην προτίθενται. Μία καταδικαστική απόφαση από την άλλη, μπορεί να έχει και σοβαρές επαγγελματικές συνέπειες.

Συνεπώς, η Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης καλύπτει αμοιβές εξωτερικών συμβούλων και λοιπά δικηγορικά έξοδα για τις περιπτώσεις υπεράσπισης ενός διευθυντή ή στελέχους έναντι τέτοιων απαιτήσεων, καθώς και αποζημιώσεις ή διακανονισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται θέμα δόλου από την πλευρά του.