ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΟΦΙΛ !

Ο θεσμός της Ομαδικής Ασφάλισης σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί ισχυρό κίνητρο  αύξησης της παραγωγικότητας, διαμόρφωσης εταιρικής κουλτούρας και επίτευξης στόχων.

Τα Ομαδικά Ασφαλιστήρια Υγείας έρχονται να συμπληρώσουν ή και να αναβαθμίσουν τις παροχές υγείας των εργαζομένων από τον Κοινωνικό Φορέα Ασφάλισης, σε περίπτωση ασθενείας, ατυχήματος ή θανάτου.

Τα Ομαδικά Ασφαλιστήρια Σύνταξης προβλέπουν συνήθως την καταβολή ασφαλίστρων τόσο από τον εργοδότη όσο και από τον εργαζόμενο, με σκοπό τη δημιουργία ενός κεφαλαίου, το οποίο καταβάλλεται κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης είτε εφάπαξ είτε σε περιοδική μορφή (π.χ μηνιαίως), δημιουργώντας ουσιαστικά μία επιπλέον σύνταξη για εσάς πέρα από την κρατική.

Τα οφέλη των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων είναι σημαντικά. Ενδεικτικά:

-         Είναι ευέλικτα. Προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες της κάθε επιχείρησης με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος

-         Διαμορφώνουν ανταγωνιστικό εταιρικό προφίλ στην αγορά

-         Αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά ατυχήματα ή ασθένειες των εργαζομένων

-         Παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης και των μελών της οικογένειας του εργαζομένου, με μικρό κόστος και δαπάνη των ιδίων

-         Αποτελούν δαπάνη που εκπίπτει φορολογικά για την επιχείρηση

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση για τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης σας.