ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Με τους παρόντες Γενικούς Όρους και προϋποθέσεις χρήσης  (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις περιήγησης σας και χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπο μας, ο οποίος αφορά την προβολή ασφαλιστικών υπηρεσιών. Πριν εισέλθετε στον διαδικτυακό μας τόπο, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους ‘Όρους Χρήσης και Συναλλαγών και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια τόσο στο Δικτυακό μας τόπο, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτό. Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στον διαδικτυακό μας τόπο (ενδεικτικά η περιήγησή σας σε αυτό, η εγγραφή σας στο newsletter μας, ή η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας) λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών.

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου από εσάς, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε  διάδρασης σας με αυτόν, γίνεται με την δική σας αποκλειστική ευθύνη.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα της μονομερούς, και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση σας, τροποποίησης ή ανανέωσης των παρόντων Όρων Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ή/και όταν η σχετική τροποποίηση επιβάλλεται εκ του νόμου. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα Δικτυακό τόπο. Με τη χρήση του ιστοτόπου μας μετά την ως άνω τροποποίηση, λογίζεται ότι αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες.

Διατηρούμε επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου ή και για λόγους ανωτέρας βίας.

Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστότοπο μας www.exclusive-insurances.gr  λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέτρα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Για τη διενέργεια οποιασδήποτε προωθητικής ενέργειας είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στον ιστότοπο www.exclusive-insurances.gr  . Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπο μας πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Για την ακρίβεια ή/και ορθότητα ή/και αλήθεια των προσωπικών πληροφοριών και στοιχείων κάθε είδους που ενδεχομένως μας χορηγήσετε φέρετε την αποκλειστική και ανεπιφύλακτη. Το www.exclusive-insurances.gr  βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις ως άνω δηλώσεις σας αναφορικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες και στοιχεία.

Όλα τα προσωπικά στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας, επεξεργάζονται αποκλειστικά για τους εξής σκοπούς: (α) για την επικοινωνία μας μαζί σας στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης  (πχ  για να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή η εκδήλωση ενδιαφέροντος σας, για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση ασφαλιστικών εγγράφων, για την εξόφληση και την διασφάλιση των οικονομικών μας συναλλαγών)  και (β) για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών μας με τρίτους. Για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Απορρήτου και Πολιτικής Cookies του www.exclusive-insurances.gr 

Σε περίπτωση εγγραφής σας υπό τη μορφή νομικού προσώπου στον ιστότοπο μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, το Μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία το  www.exclusive-insurances.gr 

 Με την εγγραφή σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Cookies  του www.exclusive-insurances.gr  τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα. Έχετε τη δυνατότητα να άρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή μέλους με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση info@exclusive-insurances.gr. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων σας ή/και την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από τον ιστότοπο  www.exclusive-insurances.gr. Διατηρείτε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή στα δεδομένα που μας χορηγείτε, καθώς και το δικαίωμα μη διαβίβασής τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email σε εμάς. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία σας διατηρούνται από την Εταιρεία μας μόνο για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένοι στον ιστότοπο μας www.exclusive-insurances.gr.

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του  www.makesure.gr  είναι τα απολύτως ουσιώδη και αναγκαία για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών και με την εγγραφή σας δηλώνετε τη ρητή και πλήρη συγκατάθεσή σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Η εγγραφή σας στο newsletter μας γίνεται οικειοθελώς. Δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για την παροχή των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στο Δικτυακό μας τόπο.

Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία του newsletter, ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στα αντίστοιχα πεδία στη σελίδα μας. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλει η Εταιρεία μας ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και συναφές διαφημιστικό υλικό, που μπορεί να σας ενδιαφέρει.

To  www.exclusive-insurances.gr  δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της www.exclusive-insurances.gr  μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του Δικτυακού τόπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνετε.