Ασφάλεια και Γυναίκες

Η προσέγγιση γυναικών για να την ανάλυση των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών αναγκών τους, είναι τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερη πρόκληση για μένα.

Ασφάλεια ίσον αγάπη

Πολλές φορές στην επαγγελματική μου πορεία σκέφτομαι, ότι η σύναψη ενός ασφαλιστικού συμβολαίου είναι μια από τις σημαντικότερες πράξεις αγάπης.